تعمیر عینک

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
تعمیر و تراش عدسی عینک سامی سامی غلامی قزوین خیابان فردوسی جنوبی مقابل عینک سازی رضاپور پلاک 2208-اصلی 10/9-فرعی
2238309
2
عینک سازی محمد علیها حامد محمد علیها اقبالیه- خیابان امام خمینی جنب بانک تجارت
5422034