تعمیر انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
پنجعلی زنگی وند درویشوند پنجعلی زنگی وند درویشوند قزوین خیابان حیدری روبروی پارک شهدا پلاک 15-اصلی
33360637
2
تعمیرات اعتمادیان علی اصغر اعتمادیان خیابان راه آهن نرسیده به پل راه آهن
2563426
3
تعمیرات انواع ساعت مصطفی شکوهی مصطفی شکوهی قزوین : خیابان مولوی مقابل مسجدشهید
2224566
4
تعمیرات حاج رجبی محمد صادق حاج رجبی قزوین-خیابان مولوی جنب مسجد ملاوردیخانی
2233125
5
تعمیرات ساعت صمد نظری صمد نظری قزوین خیابان کارگر نبش کوچه مهدیخانی پلاک 351-اصلی
3349775
6
تعمیرات ساعت ابولقاسم شکوهی ابوالقاسم شکوهی قزوین
2224240
7
تعمیرات ساعت حسینی سید جواد حسینی اقبالیه خیابان امام رضا(ع) جنب مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
5412484
8
تعمیرات ساعت رضازاده بهروز رضازاده خیابان امام خمینی (ره) سرای پنبه
2240993
9
تعمیرات ساعت سعید ثقفی سعیدثقفی قزوین : خیابان امام خمینی (ره ) پاساژمرکزی
2227402
10
تعمیرات ساعت صادق محتشم شاد سیدصادق محتشم شاد قزوین : ابتدای خیابان مولوی
2222251
11
تعمیرات ساعت علی اکبر حیدری علی اکبر حیدری قزوین خیابان نادری پاساژ مسعود پلاک 1737-اصلی
2225730
12
تعمیرات ساعت محمد سید محتشم شاد سید محمد محتشم شاد قزوین خیابان شهدا جنب مسجد جامع پلاک 2968-اصلی
2551522
13
تعمیرات ساعت مصطفی محمدی مصطفی محمدی قزوین خیابان مجاهد شماره 25 پلاک 20-فرعی از 105 جنب کوچه 26
3322007
14
تعمیرات ساعت نخستین احمدی حسین نخستین احمدی قزوین : خیابان حیدری مقابل مسجدصاحب الزمان
3344867
15
تعمیرات کاظم شکوهی کاظم شکوهی خیابان امام خمینی انتهای بازار چهارسوق
2227637
16
ساعت سازی اصغر زاده حسن اصغر زاده خیابان طالقانی روبروی سینما ارشادپاساژ آریا
2221980
17
ساعت سازی بهمنی حمزه علی بهمنی قزوین - خیابان مجاهد - روبروی کوچه 38
3358704
18
ساعت سازی وساعت فروشی علیرضا کاظمی علیرضا کاظمی قزوین خیابان مجاهد روبروی شیشه بری قاسمی پلاک 273
3359522
19
ساعت قادری محمد قادری سدهی محمودآبادنمونه خ امام خمینی کوی تجاری های مسجد
2263952
20
سید زین العابدین میرمیرا سید زین العابدین میرمیران قزوین خیابان پیغمبریه مقابل کوی مدرسه محمد قزوینی پلاک 139-اصلی
2223778
21
فروشگاه زمان و زیور روح اله باریک بین خیابان خیام شمالی- روبروی بانک سرمایه ساختمان خانه پیراهن
3362054
22
نور محمد یوسفی نورمحمد یوسفی خیابان مجاهد پائین ترار گرمابه
3342949