خرده فروشی ماهی آکواریوم

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آکواریوم خیام حسین تنباکو فروشها قزوین - خیابان شهرداری - جنب عکاسی سیوله
2238036
2
آکواریوم دلفین محسن نادریان خیابان حیدری روبروی دفترخدماتی موسی خانی
3
آکواریوم راز بقا رمضان شیرمحمدی قزوین - خیابان باغ دبیر
2564859
4
آکواریوم شقایق قاسم زگانی جانبازان خیابان پیروزی پلاک 60
3681785
5
آکواریوم صدف سعید شیرمحمدی قزوین - خیابان ملک آباد - جنب شیشه بری
2243053
6
آکواریوم طلایی حسن مهرپور قزوین - خیابان نادری شمالی - روبروی فروشگاه فرهنگیان
3349849
7
احمد زکائی احمد زکائی قزوین - خیابان حیدری - فرعی فیاض بخش
3323827
8
اقیانوس عبدالحسین سیاه کلی مرادی مینودر میدان حافظ بازارچه مروارید روبروی لحاف دوزی امینی
3785088
9
مروارید حسن لشگری اقبالیه - خیابان امام رضا بعداز چهارراه 22بهمن پلاک 433