خرده فروشی طلا و جواهرات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آیسان طلا حمید پیرایش خیابان مجاهد حد فاصل کوچه 24 و26
3325821
2
جواهری آبفروش سید مرتضی آبفروش خ طالقانی پاساژ مهدیه
2221184
3
جواهری گل علی اکبر شهرام فر خیابان طالقانی پاساژ علوی
2220228
4
جواهری مرسده احمد دیندار مهربان خ طالقانی پاساژ علوی
2229937
5
طلافروشی حق شناس حسن حق شناس خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2222564
6
طلافروشی حمیدرضا روزبه حمیدرضا روزبه خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2221990
7
گاری ثامن الحجج مهدی علی محمدی خیابان امام خمینی (ره) ابتدای بازار طلافروشان
2245800
8
گاری غلامرضا پرداس غلامرضا پرداس خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2229313
9
گالری آرمیون عباسعلی آرمیون خیابان امام خمینی بازار کفاشها
2224393
10
گالری آریا طلا عبدالصمد گلپور خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2228182
11
گالری آریازر علی گلپور خیابان طالقانی - سه راه خیام جنب کفش ملی
2228584
12
گالری آرین حبیب الله ذاکرها خیابان طالقانی پاساژ علوی
2220239
13
گالری ابراهیم گلپور ابراهیم گلپور خیابان طالقانی پاساژ علوی
2227357
14
گالری ابراهیم نظرپور ابراهیم نظرپور خِابان طالقان داخل پاساژعلوِِِ
2233151
15
گالری ابوالفضل نوری ابوالفضل نوری خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2235774
16
گالری احتشام زاده رضا احتشام زاده خیابان طالقانی پاساژ علوی
2227916
17
گالری احسان محمدرضا پیران خیابان چهارراه بازارجنب مسجد مولاوردیخان
2244744
18
گالری احمد شوشتری احمد شوشتری خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2229733
19
گالری احمد شهیدی احمد شهیدی قزوین - خیابان امام خمینی - بازار طلا فروشان
2222815
20
گالری ارم جعفر نظرپور خیابان طالقانی پاساژ علوی
2227826
21
گالری اسدالله قناعت اسدالله قناعت خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2228220
22
گالری اسدالله یزدیها اسدالله یزدیها خیابان امام خمینی بازار کفاشها
2227700
23
گالری اسمعیل پیرایش اسمعیل پیرایش خیابان مجاهد بالاتر از کوچه 25
3322731
24
گالری اصغر شوشتری اصغر شوشتری خیابان طالقانی پاساژ علوی
2224271
25
گالری اکبری حسن اکبری قزوین - خیابان خیام جنوبی - داخل تیمچه گاندی
2223709
26
گالری الماس محمد کاشی خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2223277
27
گالری الماس سبز جواد کاشی خیابان طالقانی طبقه همکف پاساژ علوی
2227833
28
گالری امام رضا اکبر فاتح منش خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2225523
29
گالری امیر منوچهر ادیبان خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2227217
30
گالری امیر گلپور امیر گلپور خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2228322
31
گالری امیر ناظمی امیر ناظمی خیابان اماتم خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2228182
32
گالری انس علی اکبر تسلیمی تبار قزوین - خیابان طالقانی - پاساژ مهدیه
2227386
33
گالری اویسی مسعود اویسی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2229058
34
گالری ایران زمین مهدی ملکی شهرکی خیابان طالقانی - پاساژ علوی
2230801
35
گالری ایرانیان محمود ابیوردی خیابان امام خمینی بازار طلا فروشان
2226114
36
گالری پارسیان حسین ابیوردی خیابان امام خمینی مقابل پاساژ صفا
2244414
37
گالری پاسارگاد علی دیال آبادی اقبالیه - خ امام خمینی روبروی بانک صادرات
5423837
38
گالری پاسارگاد حبیب مهرعلیا خیابان امام خمینی بازارکفاشها روبروی کتابفروشی فرهنگ
2226286
39
گالری پرنس علی قندی خیابان امام خمینی بازار زرگرها
2222815
40
گالری پرنسس علیرضا ملکی خیابان امام خمینی نبش پاساژصفا
2223510
41
گالری پوریا محمدرضا حسن شالی قزوین خیابان طالقانی طبقه همکف پاساژ زاهدی
2224509
42
گالری ترنج علی کاشی خ امام خمینی مقابل مسافر خانه فرد
2222391
43
گالری تقی خمسیان تقی قزلچه خمسیان خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2226785
44
گالری تندیس محمد کاظم فرجی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2228889
45
گالری جامعی سید مرتضی جامعی خیابان خیام مقابل کوچه حمام پاک
2235353
46
گالری جعفر دلگرم جعفر دلگرم قزوین خیابان طالقانی - پاساژ مهدیه
2222659
47
گالری جمیل اکبر کریمی ها اقبالیه خیابان شهید با هنر کوچه شهید محرم نوروزی
5422248
48
گالری جواد شیرازی جواد شیرازی خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2234370
49
گالری جواهری خاتم منوچهر روغنیان رفیع زاده فرد خیابان طالقانی طبقه همکف پاساژ مهدیه
2228553
50
گالری حبیب الله دلگرم حبیب الله دلگرم خیابان طالقانی پاساژ زاهدی
2227580
51
گالری حبیب الله نوری حبیب الله نوری خیابان امام خمینی بازار کفاشها
2228258
52
گالری حسن منتظری حسن منتظری خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2220848
53
گالری حسین ذاکرین حسین ذاکرین خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2229528
54
گالری حسین ساربانها محمد حسین ساربانها خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2225221
55
گالری حسین صدیقی حسین صدیقی خیابان طالقانی پاساژ مهدیه
2222370
56
گالری حسین طلائیان حسین طلائیان خیابان خیام مقابل پاساژ الغدیر
2226124
57
گالری حسینی حمید حسینی ها خیابان خیام جنوبی مقابل کوچه شهیدنوری فرد
2233334
58
گالری حمزه ای ها علی حمزه ای ها خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2221056
59
گالری حمید نظریها حمید نظریها خیابان امام خمینی بازار طلا فروشان
2224760
60
گالری خاتون علی نداف خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2244177
61
گالری خلخالیها باقر خلخالیها خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2235777
62
گالری خمسیان علی اکبر خمسیان خیابان امام خمینی چهار راه سعدی نبش ابتدای خیابان سعدی
2226948
63
گالری درسا حسین شیرازی خیابان طالقانی طبقه تحتانی پاساژ علوی
2233659
64
گالری درینه باقر مایلی خیابان طالقانی طبقه زیرین پاساژعلوی
65
گالری رحمانی پژمان رحمانی خیابان طالقانی طبقه همکف پاساژعلوی
2221996
66
گالری رحیمی محمد تقی تفنگساز رحیمی قزوین - خیابان خیام - مقابل پاساژ الغدیر
2226321
67
گالری رسول روزبه رسول روزبه خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2224421
68
گالری رشوند رضا رشوند خیابان امام خمینی نبش پاساژ صفا
2236549
69
گالری رضا آشوری رضا آشوری خیابان طالقانی پاساژ علوی
2221457
70
گالری رضا عالمیان رضا عالمیان خیابان طالقانی پاساژ مهدیه
2220831
71
گالری رضا ناظری رضا ناظری خیابان امام خمینی جنب نوفل لوشاتو
2223537
72
گالری روزبه احمد روزبه خ امام خمینی - بازار زرگرها
2223117
73
گالری زرتشت حمزه عبدالله ایروانی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2240750
74
گالری زردیس مجید نبوی راد خیابان امام خمینی جنب نوفل لوشا تو
2223935
75
گالری زرگر مهدیه نجفی نیارکی خیابان طالقانی طبقه زیرین پاساژعلوی
2230790
76
گالری زرین حسن کریمخانی زند خیابان طالقانی انتهای پاساژ علوی
2239592
77
گالری زرین قدرت الله سلطانی خیابان طالقانی پاساژ زاهدی
2229134
78
گالری زرین گوهر هادی کاشی خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2228167
79
گالری سالک غلامرضا سالک وامغی خیابان امام خمینی بازار زرگرها
2221002
80
گالری سپهر مریم جلیلوند خیابان طالقانی طبقه همکف پاساژ علوی
2221516
81
گالری ستار کاشی ستار کاشی خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2226592
82
گالری سردار فرهاد هدایتی خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2223881
83
گالری سریر محمد حیدرزاده خیابان طالقانی پاساژ علوی پلاک 60
2240825
84
گالری سعید سعید دباغ رضائی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2220689
85
گالری سعید جعفری سعید جعفری قزوین - خیابان امام خمینی - بازار کفاشها
2235015
86
گالری سعید حسینیها سید سعید حسینیها خیابان خیام نبش کوچه دانش
2231514
87
گالری سوپر طلا علی عالمیان خیابان طالقانی پاساژ علوی
2221477
88
گالری سینا علی اکبر صالح نیا خیابان طالقانی مقابل بانک مسکن
2237585
89
گالری شایان محمد مهدی دانش خیابان طالقانی طبقه زیرین پاساژ علوی
2235564
90
گالری شرافت حمید قزلچه خمسیان خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2227052
91
گالری شرافت خواه علی اصغر شرافت خواه خیابان امام خمینی بازار طلا فروشان
2240997
92
گالری شهبازخانی امیر شهبازخانی خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2224278
93
گالری شهر طلا کاظم رکنی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2221258
94
گالری شهرام فاطمه موسس اسدی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2231539
95
گالری شیر محمدی علی اکبر شیر محمدی خیابان طالقانی طبقه همکف پاساژ علوی
2224442
96
گالری شیرازی محمد رضا شیرازی خ امام خمینی بازار زرگرها
2241714
97
گالری صاحب الزمان محمد رجبی اقبالیه خ باهنرنبش کوچه شهیدمحرم نوروزی
02825428009
98
گالری صدرا حسن صالحی اقبالیه خیابان امام رضا پاساز امام رضا طبقه همکف
02825428991
99
گالری صدف رضا چالیزاده خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2220365
100
گالری طریقتی علی طریقتی خیابان طالقانی پاساژ مهدیه
2220547
101
گالری طلای خاتون سعید کشاورز گرامی خیابان غیاث آباد بالاتر بانک مسکن نبش کوچه 11
3666433
102
گالری طیب یگانه فر طیب یگانه فر خیابان مجاهد نبش کوچه بهرامی
3324365
103
گالری عباس فاتح منش عباس فاتح منش خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2220744
104
گالری عباس کبیری عباس کبیری خیابان طالقانی پاساژ علوی
2228553
105
گالری عتیق مسعود ادیبان خیابان امام خمینی بازار طلا فروشان
2220196
106
گالری عقیق عباس شهباز خانی قزوین - خیابان خیام - جنب کوچه کلیسا
2226139
107
گالری عقیق سید حسین علوی قزوینی خیابان امام خمینی مقابل پاساژ صفا
2235292
108
گالری علی اکبر ناظری علی اکبر ناظری خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2229415
109
گالری علی ساربانها علی ساربانها قزوین - خیابان خیام - مقابل پاساژ امید
2223193
110
گالری علی شوشتری علی شوشتری خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2229777
111
گالری علی شیرازی علی شیرازی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2226231
112
گالری علی موسس اسدی علی موسس اسدی خیابان طالقانی جنب پاساژ طالقانی
2220704
113
گالری علی نظر پور علی نظرپور خیابان طالقانی انتهای پاساژ علوی
2228285
114
گالری علیرضا گلپور علیرضا گلپور خیابان امام خمینی مقا بل گاراژ سابق طهماسبی
2224692
115
گالری غلامحسین سرائی غلامحسین سرائی خیابان امام خمینی بازار طلا فروشان
2222574
116
گالری غلامعلی ساربانها غلامعلی ساربانها خیابان خیام جنب مسجد مهدیه
2228822
117
گالری فرهاد کاشی فرهاد کاشی خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2227451
118
گالری قائم جواد صمدی نیا خیابان طالقانی انتهای پاساژ علوی
2225578
119
گالری قائم ابوالفضل ذاکرها خیابان خیام داخل پاساژ الغدیر
2231106
120
گالری قائم محمد ابیوردی خیابان امام خمینی (ره) جنب گاراژ شرق مقابل داروخانه عزیزی
2220436
121
گالری قائم حجت اله خدابنده خیابان امام خمینی داخل بازار کفاشها
2221188
122
گالری قاسم کیائی پور قاسم کیائی پور خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2220903
123
گالری قصر گوهر محمد ذاکرها خیابان خیام مقابل پاساژ الغدیر
2226269
124
گالری قصر یاقوت حجت الله ذاکرها قزوین - خیابان طالقانی - پاساژ مهدیه
2220687
125
گالری قلمدانیها سید مرتضی قلمدانیها خیابان امام خمینی داخل بازارکفاشها
2221185
126
گالری کادو محمد علی سلطانیه ها خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2221548
127
گالری کاظم طلائیان کاظم طلائیان خیابان خیام نرسیده به چهار راه خیام
2228667
128
گالری کوثر یوسف نظرپور خیابان طالقانی طبقه همکف پاساژعلوی
2228285
129
گالری کوه نور کامیار ربیعی خیابان طالقانی طبقه زیرین پاساژ علوی
2230375
130
گالری کوه نور محمود کاشی خیابان خیام جنوبی داخل تیمچه گاندی
2235859
131
گالری کیمیا مسعود گچ پز زاده قزوین - خیابان طالقانی - پاساژ مهدیه
2227965
132
گالری گرامی حمید رضا گرامی پور خیابان امام خمینی میدان سعادت جنب بانک تجارت
2225639
133
گالری گلپور امید گلپور خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2225288
134
گالری گلپور طلاچی محسن گلپور خیابان امام خمینی بازار زرگرها
2228322
135
گالری گلشاهیان مسعود گلشاهیان خیابان امام خمینی بازار طلا فروشان
2223659
136
گالری لادن حسنعلی مشاطان خِابان طالقان داخل پاساژعلوِِِی طبقه همکف
2238887
137
گالری لاله غلامعلی فتاحی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2229745
138
گالری لبخند محمد پاکاری خیابان طالقانی پاساژ علوی
2222147
139
گالری لورنس حمید گلپور خیابان طالقانی طبقه زیرین پاساژ علوی
2227259
140
گالری مارلیک علی اصغر مشاطه گان خیابان طالقانی طبقه زیرین پاساژ علوی
2225516
141
گالری ماهان مرتضی نوروزی اقبالیه خیابان امام رضا (ع)
5427656
142
گالری ماهرخ محمد فرج زاده ها قزوین - خیابان طالقانی - پاساژ علوی
2229736
143
گالری متین ابوالفضل متین نصر خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2244224
144
گالری محسن جباری محسن جباری خیابان امام خمینی داخل بازار کفاشها
2226458
145
گالری محسن لطفی محسن لطفی خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2227324
146
گالری محک مسعود کسب آگاهی خیابان طالقانی طبقه زیرین پاساژعلوی
2222230
147
گالری محمد جباری محمد جباری خیابان امام خمینی بازار کفاشها
2222340
148
گالری محمد حسن عرب محمد حسن عرب خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2223592
149
گالری محمد رحیم فانی محمد رحیم فانی خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2226777
150
گالری محمد علی عرب محمد علی عرب خیابان امام خمینی بازار طلا فروشان
2238148
151
گالری محمد کاشی محمد کاشی خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2223277
152
گالری محمد گلپور محمد گلپور خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2227357
153
گالری محمدحسن سلطانیه محمد حسن سلطانیه ها خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2221081
154
گالری محمود شیشه گر محمود شیشه گر خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2225970
155
گالری محمود گلپور محمود گلپور خیابان طالقانی پاساژ علوی
2221955
156
گالری مدرسی فرد محمد رضا مدرسی فرد خیابان مجاهد نبش کوچه 28
3322237
157
گالری مرتضی چالیزاده مرتضی چالیزاده خیابان امام خمینی بازار طلافروشان
2220365
158
گالری مریم کریم تفنگساز خیابان امام خمینی داخل بازار کفاشها
2240249
159
گالری مسیح زاده حسین مسیح زاده محمودآبادنمونه خ امام نبش ک شهید چمران
2265097
160
گالری معصوم زاده سید جلال معصو م زاده خیابان خیام جنوبی داخل تیمچه گاندی
2230773
161
گالری موسس اسدی علی موسس اسدی خیابان طالقانی پاساژ علوی
2222670
162
گالری مهدی روزبه مهدی روزبه خیابان امام خمینی بازارطلافروشان
2223077
163
گالری مهدیه علیرضا طایفه سیفی خیابان امام خمینی (ره) داخل بازار طلافروشان
2228332
164
گالری میثاق حمید رضا فرجی اقبالیه خیابان امام رضا مجتمع امام رضا
5424838
165
گالری میلاد میریها سید احمد میریها محمود آباد -خ امام خمینی روبروی مسجد امام سجاد
2262895
166
گالری نامزدی ابوالقاسم آشوری خیابان طالقانی پاساژ علوی
2226225
167
گالری نوری فرد اکبر نوری فرد خیابان خیام مقابل پاساژ الغدیر
2228401
168
گالری نیکان عباس سلمان ژاد خیابان خیام جنوبی نرسیده به کوچه حمام پاک
2228793
169
گالری ولی عصر محمد علی صابونی قزوین خیابان طالقانی پاساژ علوی
2225343
170
گالری ولی عصر احمد سرائی خیابان امام خمینی بازار زرگرها
2226245
171
گالری ونوس بیژن زرآبادی ور خیابان طالقانی طبقه همکف پاساژ علوی
2227895
172
گالری هادی هدایتی هادی هدایتی خیابان طالقانی پاساژ زاهدی
2226406
173
گالری یوسف شوشتری یوسف شوشتری خیابان طالقانی پاساژ علوی
2224133