خرده فروشی زینت آلات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
گالری هزاره سوم ابوالفضل گروهء خیابان خیام جنوبی داخل پاساژالغدیر
2223445
2
گالری امپراطور محمد رضا تعهدی خیابان خیام شمالی جنب کوچه مدرسه نوروزیان
3347504
3
گالری بهترین بهترینها علی صباغان خیابان خیام نرسیده به چهارراه مقابل بانک ملی
2227709
4
گالری پرشیا حسین تعهدی خیابان خیام پاساژ الغدیر
2230464
5
گالری تانیا حسن بهنام قادر خیابان خیام مقابل کوچه غزال
3320762
6
گالری ثقفی محمد ثقفی خیابان خیام جنب کوچه سپیده
2230324
7
گالری حافظی مصطفی حافظی خ امام خمینی بازار قیصریه
2242067
8
گالری حامد ابراهیم عبداله زاده قلاتی اقبالیه خیابان امام رضا روبروی پردیس 36و38
5421635
9
گالری رخشنده محمد حسین فیض کاشانی خیابان طالقانی مقابل بانک ملی
2225210
10
گالری ستاره معصومه بهنام قادر خیابان خیام پاساژ الغدیر
2235211
11
گالری شهر نقره محسن گروه ای خیابان خیام بعد از مسجد مهدیه
2238976
12
گالری غزنویان مسعود غزنویان خیابان امام خمینی بازار قیصریه
2241206
13
گالری نقره فروشی قنبر کاشی خیابان امام خمینی مقابل حمام خان
2223277
14
گالری هزاره سوم محمد گروه ای خیابان خیام پاساژ الغدیر
2230453
15
گالری یشم مهدی شهرام فر خیابان خیام داخل پاساژ الغدیر
2230455