تعمیر و آبکاری انواع زیورآلات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آبکاری صدف آقازاده محمد ابراهیم آقازاده خیابان طالقانی طبقه فوقانی پاساژ علوی
2235521
2
تعمیرات رحیمی سعید تفنگساز رحیمی خیابان طالقانی پاساژ مهدیه
2234041
3
تعمیرات طلا روزبه روزبه طهوری قزوین خیابان طالقانی طبقه زیرین پاساژ زاهدی
2247426
4
تعمیرات طلا سپهر حمیدرضا آشوری خیابان طالقانی طبقه فوقانی پاساژ علوی
2240980
5
تعمیرات طلای اشراقی فتح اله اشراقی قجلو خیابان طالقانی طبقه تحتانی پاساژ مهدیه
2238497
6
طلاسازی امیر امیرحسین صمیمی مهر خیابان طالقانی طبقه فوقانی پاساژ علوی
2236184
7
طلاسازی فخاری شاهین فخاری خیابان طالقانی طبقه فوقانی پاساژ علوی
2230705
8
گالری حمید حمید گروه ای خیابان طالقانی پاساژ علوی طبقه فوقانی
2230789