پیرایشگری مردانه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آرایش مرتضی مرتض آتش رزم خیابان سعدی مقا بل هنر ستان شهید جمران
3324874
2
آرایش مهدی محمد حسین رشوند قزوین - فلکه تهران قدیم - تالار حاج رمضان
2576785
3
آرایشگاه شهرام نقی بیژنی خدا پناهی 20 متری سونا
9192816795
4
آرایشگاه مرتضی مرتضی علمی فرد قزوین - خیابان حیدری - روبروی پارک شهدا - نبش کوچه آموزگار
5
آرایشگاه آرمان مسلم عباسی شهرستانکی قزوین - خیابان تهران قدیم - روبروی آژانس دلیجان - پلاک 154
6
آرایشگاه آریانا مهدی حسینی قزوین - خیابان دانشگاه - خیابان شهید مدنی شرقی - جنب پلاک 72
3689290
7
آرایشگاه آنتالیا حمید ابراهیمی قزوین - خیابان راه آهن
8
آرایشگاه ارکیده قر بان سلطانی قزوین - خیابان نادری - کوچه امیر امجد
2552550
9
آرایشگاه افشین اسدالله فیض اللهی قزوین - خیابان نواب- پایین تر از تربیت معلم
3356794
10
آرایشگاه امیر حسین سید ضیا حسینی قزوین - خیابان بوعلی - روبروی اغذیه رنگارنگ
2238095
11
آرایشگاه ایزدیار محمد حسن ایزدیار قزوین - خیابان فلسطین شرقی - ابتدای خیابان توحید - ک 16 - پ 176
2225226
12
آرایشگاه بابک بابک قربانی قزوین - خیابان ملک آباد - میدان گاه
2228404
13
آرایشگاه پاتریس مرتضی افشار قزوین خیابان خیام پاساژ امید زیرزمین
2230958
14
آرایشگاه پامچال علی مدد رجبی خیام داخل پاساز امید
2233453
15
آرایشگاه تقی لو هادی تقی لو قزوین نواب شمالی جنب کوچه 122 کوکب پلاک 269-اصلی 2-فرعی
3353384
16
آرایشگاه جمشید نوری جمشید نوری قزوین خیابان نادری جنب چهارراه نادری پلاک 1874/1873
3341633
17
آرایشگاه جواد محمد تقی باقری کمررودی قزوین - خیابان مجاهد بالاتر از مسجد 14 معصوم
3323837
18
آرایشگاه چهره احمد حنیفی قزوین - چهارراه بلوار شمالی - بالاتر از مسجد محمد رسول الله - جنب تاسیسات کاظمی
3329848
19
آرایشگاه چهره نما غلام علی چهره نما قزوین - خیابان فردوسی - روبروی آزمایشگاه رازی
2224492
20
آرایشگاه حبیب الله احدی حبیب الله احدی خ منتظری جدید
2551660
21
آرایشگاه حسن طالقانی حسن طالقانی قزوین چهارراه پادگان ابتدای عارف پلاک 3185-اصلی 152-فرعی
22
آرایشگاه حمید حسن مختار پور سعدی داخل پاساذ
3340515
23
آرایشگاه حمید حمیدرضا محمدی قزوین خیابان منتظری جدید جنب پاساژ ملت
3341633
24
آرایشگاه دانیال حسین نجفی زادگان قزوین - خیابان شهید چمران - مقابل استاندارد
3683335
25
آرایشگاه دیلمان قربانعلی ربانی بیدرونی خ آ یت الله کاشانی
2220671
26
آرایشگاه رضا رضا محمدی قزوین - خیابان منتظری جدید
2551049
27
آرایشگاه رمضان فطری رمضان فطری قزوین خیابان سعدی فرعی روبروی موزاییک سازی پلاک 355-اصلی از شمال به جنوب ردیف اول
3334720
28
آرایشگاه زیبا علی گروسی خ بالاتر از فلکه حسن پور کوچه 108
9192817424
29
آرایشگاه سامان حبیب قبادی قزوین - چهارراه منتظری
2566615
30
آرایشگاه سعیدهادی قبادی هادی قبادی قزوین - خیابان سعدی - جنب نمایشگاه سعدی
3327884
31
آرایشگاه شایان رحمت حقیقی قزوین - غیاث آباد - خیابان مفتح - نبش کوچه 11
3675428
32
آرایشگاه شمال سلمان گنجعلی قزوین - خیابان شهید بابایی - جنب کوچه 37
3669908
33
آرایشگاه صفا فاطمه حاجی امیدی خیابان شهدا مقابل بانک ملی
2550916-
34
آرایشگاه عارف ایرج نایبی باز قلعه قزوین - خیابان ملک آباد
2232481
35
آرایشگاه عارف مصطفی کشاورز مقدم قزوین - خیابان مجاهد - نبش کوچه شهید نجفی - پلاک 98
3331566
36
آرایشگاه عزیزی - مهر علی عزیزی قزوین - خیابان نواب جنوبی جنب مسجد خان محمد خان بک
2238129
37
آرایشگاه عسگری محمد عسگری خیابان فردوسی روبروی سینما ملت
2230993
38
آرایشگاه فرهاد1 سعید رفیعی نادری شمالی روبروی فروشگاه فرهنگیان
3341633
39
آرایشگاه فریبرز روح الله حسینی قزوین - خیابان منتظری قدیم - نبش سلامگاه
2566620
40
آرایشگاه قائم احمد محمدی قزوین - خیابان عارف - پلاک 220
3366702
41
آرایشگاه قصر علی صفرلی قزوین - شهرک مهدیه - خیابان ابوریحان بیرونی - پلاک 23
3676007
42
آرایشگاه قصر مو شجاع بالا زاده فلسطین غربی آ رآیش قصر
3351773
43
آرایشگاه کارون رمضان هشو مرز خیابان امام
2228470
44
آرایشگاه کیمیا حسن نصیری قزوین - خیابان نواب شمالی - نبش کوچه 1087
3356617
45
آرایشگاه لونک حبیب پژومان شگریانی قزوین - سه راه عدل - بلوار مدرس
3326372
46
آرایشگاه ماهان علی رفیعی پور قزوین - خیابان نواب شمالی - نبش کوچه سینا
3325602
47
آرایشگاه محمد محمد گنج علی قزوین - خیابان شهدا - داخل بازارچه
2574591
48
آرایشگاه محمود محمود سلیمانی قزوین - خیابان شهید بابایی - نبش کوچه 26 - پلاک 36-اصلی 75/17/16-فرعی
3671333
49
آرایشگاه مدروز عبالخالق کلهر قزوین خیابان توحید پلاک 3191-اصلی 137-فرعی
3329324
50
آرایشگاه من محسن رشوند خیابان غیاث آباد نبش کوچه 15
51
آرایشگاه موفیان غلامرضا ابراهیمی خیابان باغ د بیر کوچه صو فیان پلاک 134
2564841
52
آرایشگاه مهدی ناصر مهدی قزوین - خیابان حیدری - روبروی دبیرستان کوثر
3357043
53
آرایشگاه نور حسین ارنواز دهبند حیدری مقابل موتور اب
3323825-
54
آرایشگاه نیرومند محمود نیرومند خیابان پا دکان روبروی بانکح تجارت
3331374
55
آرایشگاه وحدت اصغر محمدعلی خانی قزوین - خیابان طالقانی - مقابل سینما ارشاد
2230416
56
آرایشگاه همایون لنگرودی داود داشن قزوین - خیابان توحید
3338028
57
آرایشگاه یاس غلام حسن باقری قزوین چهارراه نظام وفا پاساژ بوعلی پلاک 767 - 3338898
58
آرایشگاه یاشل محمدمحمدیاری خ توحید نبش کوچه تیر
9352862603
59
آرمان رحیم غیا ثوند فردوسی مقابل پیتزا پله
3328817
60
آریا اصغر گروسی قزوین فلسطین شرقی روبروی فرمانداری
61
آریانا رحمان ذبیحی قزوین خ شهیدبابایی خ شهیدمدنی شرقی جنب پ72
62
آرین غلامحسن گروسی قزوین - خیابان نواب شمالی - جنب کوچه صبا 66
3359428
63
آس هانی شعبانی قزوین خ حیدری خ فیاض بخش جنب بنگاه چگینی روبروی نانوایی لواش
64
ابوالفضل قاسمی ابوالفضل قاسمی خیابان سعدی جنوبی روبروی فروشگاه دادرس
2235789
65
احمد احمداسکندری قزوین،مینودر،بازارچه مروارید
3783057
66
احمد احمد خمسه چهار راه مجاهد نبش ک زرآبادی پور
67
ارغوان مجتبی آخوندی قزوین اقبالیه خ امام رضا ایستگاه سنگبری روبروی ک پردیس70
68
ارکیده وفا زندی گمه دره خیابان آیت اله کاشانی کوچه شهید ضرابی
2567547
69
اطلس احمد شیشه گرها سبزه میدان - داخل پاساژ
3333043
70
افشین اکبر کشاورزی قزوین - خیابان مجاهد - نبش کوچه شرافت
3359272
71
اکبر اکبر محمد پور اقبالیه،خ مدنی
2825421845
72
المپیک مجتبی احمدسلطانی قزوین محموآبادنمونه خ 24متری امام حسین نبش گلستان12
09376432662
73
المهدی محمد مهدی مینودر بلوارصیادشیرازی خ آبگینه جنب بربری پزی
74
المهدی2 جمال قارامحمد قزوین اقبالیه خ 22بهمن روبروی ک سلامت 7 پ22
75
الون ابوالفضل حاجی آقایی قزوین چوبیندر خ اصلی 8متری شهیدسیدحسین حسینی
09363286406
76
امیر علی فیض اللهی مینودر،بازار چه پوشینه بافت
3782690
77
امیر کاظم جلیلوند راه آهن، نبش کوچه بهزاد پور
2572614
78
امیرحسین مصطفی کبیری روستای شیداصفهان خ شهیدبابایی بهر خیابان
02825343407
79
امین روح الله خانی قزوین غیاث آباد 20متری سونا بالاتر از چهارراه مفتح
09384307547
80
اهورا روح الله میزوجیان خ مجاهد ، نرسیده به مسجد 14معصوم ، جنب کوچه نجات
9191945457
81
ایرانیان علی شجاعی علی آبادی قزوین خ نواب شمالی جنب کوچه کلهر
3369526
82
ایروان امین حمداللهی اقبالیه ،خ معلم ،جنب مخابرات بزرگ
83
أرایش حمید آ بفروش سید حمید ابفر وش میدان ولیعصر بلوار خر مشهر
2566751
84
باژرنگ مهران باژرنگ قزوین خ منتظری قدیم روبروی مسجد دباغان
85
بتیس میثم محمدحسینی قزوین خ جانبازان بالاتر از دبیرستان سیدالشهدا جنب ابزارویراق
86
بهاران ولی آزاد اقبالیه خیابان معلم نبش صنوبر16 پلاک 132
02825426015
87
بهروز بهروز زارع قزوین ، خ پادگان نرسیده به فلکه ارتش بین کوچه بهمن و اسفند
88
بهروز بهروز گروسی مینودر بازارچه مروارید بالاتر از نانوایی لواش روبروی نجاری
89
بهمن جعفر علی حمیدی روستای کورانه ، جاده الموت جنب سیم پیچی
9193837458
90
بهمن بهمن ستارپور محمودآبادنمونه خ چمران روبروی بوستان دوم
09374518620
91
پارادایس سعید احمدی قزوین خ حیدری خ شهیدفیاض بخش روبروی مزاییک سازی پ 618
92
پارسینا امیرزرآبادی خ سعدی فرعی ،مقابل نانوایی لواش
9191823986
93
پاکیزه علیرضا کرمی غیاث آباد، جنب کوچه 9
94
پردیس داود سلطانی قزوین - خیابان پادگان - روبروی پارک ملت - پ 3184 اصلی 37/466-فرعی
3321333
95
پردیس احمد ذوالقدر قزوین خ بوعلی غربی چهارراه نواب پ 451-اصلی 1/2/3-فرعی
3357623
96
پرنس حامد اشگوری شیرایه خ راه آهن، نرسیده به مسجد جواد الائمه
9370752724
97
پرویز خوشنواز پرویز خوشنواز اقبالیه،خ پاسداران،نبش نیلوفر 17
9196628763
98
پسر آفتاب حسن رضایی مینودر میدان تعاون پشت کانون فرهنگی رشد خ سردار روبروی سنگکی
99
پگاه صفرعلی بابایی دهشال خ سعدی ،خ کارگر.نبش کوچه مهدیخانی پ80
3343167
100
پویان حسن محمدی قزوین غیاث آباد خ20متری مفتح نبش کوچه14
101
پیرایش آخوندی مظاهر آخوندی رزجرد، روبروی مسجد
2343531
102
پیرایش افرومند حسن افژولند مجاهد نرسیده به مسجد14معصوم،جنب عکاسی تقوایی
3341600
103
پیرایش امیر 2 امیر کریمی جاده الموت،روستای کورانه،جنب مصالح فروشی کریمی
2424271
104
پیرایش امیر ذکریا آقایی ذکریا آقایی وکول خانی تهران قدیم خ تالار حاج رمضان نبش کوچه 5
3778540
105
پیرایش بهمن امیر الدوس امیر الدوس راه اهن جنب دفتر پستی
3341633
106
پیرایش بهنام عبدالرحیم حسن نژاد خیابان تهران قدیم - جنب اتحادیه کفاشان
2555535
107
پیرایش پامچال بهمن قاضی خیام داخل پاساز امید
2231787
108
پیرایش پوریا علی سیاهکالی مرادی جانبازان ؛ خ پیروزی فرعی 22 بهمن روبروی 4 شنبه بازار
3665998
109
پیرایش تورج تورج تبردارهای قزوینی غیاث آباد ؛20متری سونا
3678651
110
پیرایش جوان نبی اله قربانی شلمانی خیابان راه آهن بعداز پل روبروی کارخانه کشمش
111
پیرایش حاجی پور حا جیپور خیابان مولوی
2240991
112
پیرایش حبیب 2 حبیب صادقی نظام آ باد پایین تر از مسجد
2822482506
113
پیرایش رخ آرا سعید غزنوی نیا آیت ا.. کاشانی نبش کوچه داود رحیمی
2577882
114
پیرایش زیبا(غلامرضا قدیم آبادی) غلامرضا قدیم آبادی قزوین - خیابان مولوی
2233088
115
پیرایش زیبارو جوادحدادی نواب شمالی،نبش کوچه شکوفه
3341633
116
پیرایش ساقدوش مجید اسماعیلی شهرک اقبالیه ،خیابان شهید رجائی
117
پیرایش سبحان محمدتقی خلیلی ملک آبادرویروی پلوپزی،نبش گوچه آبفروش
2237567
118
پیرایش سبز مهدی طرینی تالار حاج رمضان
2561173
119
پیرایش سروش خدابخش صالحی خدابخش صالحی خ فردوس شمالی ؛ جنب مبل شقایق
3350157
120
پیرایش سعید سعید دادفر سعید دادفر توحید ؛مقابل مسجد توحید
3341633
121
پیرایش سی گل یاس شبانعلی ورسه خیابان مولوی
2570847
122
پیرایش شمشاد فر محمد علی غزنوی نیا خ شهدا مقابل گاراژ بویین زهرا
2558973
123
پیرایش لوکس محمدعلی یعقوبی سعدی،خیابان کارگرکوچه مهدیخانی
9192816528
124
پیرایش ماهانحمیدرضا کریمی حمیدرضاکریمی منتظری قدیم،جنب چاپخانه هنر
3341633
125
پیرایش مرتضی مرتضی آتشگر قزوین خیابان شهدا ؛کوچه محمدیه
9364721731
126
پیرایش میران علی اصغر مرادی خ حیدری،روبروی دبیرستان دخترانه کوثر
3341633
127
پیرایش میعاد محمدعلی احمدی مرادی قزوین - غیاث آباد - خیابان مفتح روبروی دبیرستان
3665110
128
پیرایش میلاد2 ابوالفضل امینی شهرک مهدیه،خیابان ابوریحان بیرونی
3341633
129
پیرایش ناصر نا صر حیدری دا نشگاهکوی 16 پیرایش ناصر
3345744
130
پیرایش هخامنش حمیدرضامیرآخور میرعماد،ضلع شمال شرقی میدان
131
پیمان پیمان کبیری مینودر بلوارصیادشیرازی روبروی پمپ بنزین پشت تعمیرگاه آشوری
132
تخت جمشید حمزه دارابی علی آبادی قزوین نواب شمالی جنب بانک تجارت
9193816562
133
تک بختیار سلخوری اقبالیه خ معلم نبش صنوبر6 پ6
134
جواد سیدعبدالله موسوی پور قزوین ،سعدی شمالی، روبروی بانک ملت
135
حامد حامد باقرلو شهرک مهدیه خ ولیعصر پ 37
9192865530
136
حبیب حبیب الله زارعی قزوین - خیابان دانشگاه - کوچه 27 جدید
3675233
137
حبیب حبیب اله گروسی قزوین خیابان نواب روبروی مدرسه چمران پلاک 3142-اصلی
3328731
138
حبیب حبیب احمدسلطانی قزوین خ مجاهد نبش ک شهید معروفی
139
حسن شالی حسن شالی اقبالیه،خ امام رضا،نبش پردیس 18روبروی باشگاه میلاد
9191854230
140
حسین حسین عسگری قزوین خ راه آهن، کوچه فخاری،پ24
141
حمید حمید یزدان پرست خ پادگان روبروی بیمارستان شهیدرجایی
142
حمید صا دقپور(میعاد) حمید صاد قپور خیابان مولویجنب بن بست صالح پلاک 37
2235867
143
حنانه علیرضا کاکاوند قزوین - خیابان فردوسی شمالی - روبروی خانه های بانک مسکن
144
خزر یوسف حسن پور قزوین - خیابان سلامگاه
2555788
145
خوش نما حجت الله یزبری منتظری قدیم،نرسیده به سلامگاه،مقابل بانک صادرات
2569752
146
دالاهو مصطفی شمسینی غیاث آباد 20متری سونا روبروی پست برق
9192881794
147
دانیال عباس عباسی زاده قزوین - خیابان پادگان - مقابل کوچه فروردین - پلاک 126
3345854
148
درگاهی محمد چتر عنبرین درگاهی قزوین - خیابان ابشار روبروی مدرسه حسن پور
3335272
149
دوستان غلامحسین قدیم آبادی خیابان تبریز
2556975
150
دیلمان فرزاد موحدی فشتمی قزوین خ نواب شمالی روبروی گرمابه یاقوت پلاک 3142-اصلی
3325527
151
راد مرتضی طاهری راد قزوین خ راه آهن ک صحافیان مسجد طاق بهلول
152
رحمانی محمد رحمانی خیابان راه آهن روبروی مسجد تاق بلو
2570008
153
رحیم هادی آذربایجانی قزوین خ جانبازان ابتدای خ پیروزی (30متری) پ3
154
رحیم رحیم افشارطوینانی قزوین محمودآبادنمونه خ امام جنب پل
155
رسول رسول کاظم خانلو خ راه آهن ،جنب کارخانه کشمش
156
رسول خطیر نیا رسول خطیر نیا طا لقانی داخل پاساذ دانش
2226936
157
رضا رضا ملکی خ نواب جنوبی ،پایین تر از مسجد کوچه سمیعی
9191829064
158
رضا2 رضاچریکی قزوین ،خ راه آهن،روبروی سه راه بویین زهرا
09364088312
159
ژاله حسین چگینی قزوین - خیابان مولوی - روبروی مسجد مولاوردیخان
2234391
160
ساسان رستم رسولی قزوین، خیابان اصفهان،نبش کوچه حسین حسین آبادی
161
ساقدوش حمیدرضا پژند قزوین خ نوروزیان روبروی دانشگاه رجاء
3689309
162
سبحان محمد ذوالفقاری بوعلی شرقی ؛نرسیده به 4راه راهنمایی
2239181
163
سبز حمیدآگاهی مردخه قزوین،خ مولوی؛ کوچه شهید عباس بالو پ15
164
سبز شعبان یوسفی قزوین کوثر بازارچه تجاری سپاه
165
سلمان 2 سلمان خلیلی مینودر،بلوارصیادشیرازی،جنب پمپ بنزین
3780949
166
سن استین سلمان حسن بیگی قزوین - خیابان جانبازان - فاز 2 پلاک 4533/3152/16
3675365
167
سن استین 2 ذبیح الله بیگدلی اقبالیه، خیابان امام رضا، پ17
09371512112
168
سوگند علیرضا مقدم قزوین خ نواب شمالی بالاتر از فلکه حسن پور نبش ک108پروانه
169
سینا علی اکبر کاظمی پور چهارده خ شهیدبابایی، کوچه استاندارد،جنب مسجد امام رضا
170
شایان2 بهاءالدین بابایی خمارکی قزوین اقبالیه خ امام رضا نبش پردیس 72
09366274073
171
شب مصطفی تقی لو خ مجاهد،پایین تر از 8متری نبش کوچه آسمان
9192813861
172
شقایق اکبر اینالو سر پل راه اهن
2559102
173
شکور معرفخانی(نوین) شکور معرفخانی خیابان مجاهد,روبروی بانک صادرات
174
شمال ابراهیم منظوری سراوانی قزوین - غیاث آباد - چهارراه مفتح
3679193
175
شهاب شعبان شعبانی محمود آباد نمونه، خ شهید بابایی
9191824072
176
شهرام معصومی شهرام معصومی محمودآبادنمونه خ چمران روبروی بوستان دوم
09363119013
177
صبا رحمت اله رمضانی اقبالیه خ معلم نبش پردیس 18
178
صداقت علی شوشتری قزوین خ مولوی روبروی درمانگاه پلاک 4176/4381-اصلی
2238379
179
عارف اقبالیه اسماعیل اسداللهی اقبالیه ،خ پاسداران، روبروی نیلوفر37
180
عرشیا اسمعیل شیرخانی قزوین،جانبازان،خ ابوریحان ،کوچه بهار 5
181
عرشیا هادی طرنی خ راه آهن جنب آب انبار سردار
9191845094
182
عرفان عبدالله محبی مینودر خ زرآبادی قطعه 103
9192826510
183
عرفان الیاس زارع نوروزمحله اقبالیه خ امام رضا نبش پردیس38 پ 340
09392527730
184
علیرضا کاظم لو علیرضا کاظم لو اقبالیه ، خیابان امام رضا نبش پردیس 52
2825426726
185
فانوس مرتضی محمدی قزوین خ حیدری روبروی مسجد صاحب الزمان
186
فرهاد فرهادکاظمی قزوین ،جانبازان،خ پیروزی30متری ساختمان زیتون
9193820036
187
فلورانس رضا کارگر مینودر،فاز دو لوازم خانگی،جنب کلوب پایتخت
188
قصر علی اکبر توکلی اقبالیه ، خیابان باهنر چهارراه راهنمایی نبش کوچه 8 شهدا
02825429249
189
قصر آرایش پرویز ولیئی قزوین - خیابان بلوار شمالی - نبش کوچه 8
3359744
190
ققنوس مسلم حسن زاده اینی قزوین خ کارگر ک مهدیخانی سمت راست
09369176556
191
کاخ حمزه غیاثوند قزوین خ مجاهد نبش ک 68 آبی
192
کاسپین خلیل مراقی خ حیدری، خ فیاض بخش روبروی نانوایی نبش کوچه 6 متری
9192685707
193
کاظم کاظم عقیقی قزوین اقبالیه خ امام خمینی روبروی بانک ملی
194
کاکتوس کمال رستمی قزوین اقبالیه خ طالقانی پ93
195
کالج حمزه اسمعیلی بار کو سرانی خ شید بابایی،کوچه پست پلاک 8
3660241
196
کشاورز علیرضا کشاورز حسین آبادی اقبالیه، خ شهید رجایی کوچه عسگری
9193839356
197
کمتاره ذبیح الله امجدیان اقبالیه ،خ معلم نبش کوچه صنوبر
09187167570
198
کنزو غلامرضا قدیری قزوین خ غیاث آباد ابتدای بلوار بسیج پلاک 3143-اصلی 1/133/166-فرعی
3671279
199
کوثر رسول میراشه کوثر ، میعاد جنوبی ،مجتمع تجاری بازارچه روز
200
کیمیا امیر گلستان قزوین - خیابان توحید - جنب نانوایی لواش
3339683
201
گل پسند ابوالفضل پنجی قزوین، خ نواب شمالی،جنب کوچه 71میخک پ262
202
گل سرخ داود وفایی زاده روستای فارسیان،خ محمدرسول الله،روبروی نانوایی
02822354323
203
گل یخ محمدرصا ملکی خیابان باغ دبیر نبش کوچه ایثار پلاک 22
2575820
204
گلستان حسین گلستان خ عبید زاکان،سه راهی آقا کبیر،جنب نانوایی
9192003674
205
گلها مسعود قافله باشی قزوین - خیابان تهران قدیم ک حکاکان
2575578
206
گلها مصلحت غلامی محمود آباد نمونه،خ امام خمینی اول خ چمران جنب پارک
207
ماندگار محمد داودی قزوین خ حیدری روبروی مسجد موسی بن جعفر
208
ماه داماد رضا قلباربند قزوین اقبالیه خ امامرضا روبروی پردیس66 پ 513
209
ماهان احمدآقارضایی خ ولیعصر،کوچه دوم بهر رودخانه
2572180
210
مجتبی مجتبی غلامی قزوین - خیابان نوروزیان - بین حکمت 20و21
211
مجید مجید نظری قزوین-خ مجاهد ، میدانگاه
212
مجید مجید کربلایی ولیها قزوین مینودر بازارچه مروارید بلوک 45 قطعه 16
213
مجید خرمی(گلپا) مجید خرمی خیابان راه آهن خ کلانتری
2563357
214
محسن محسن آریائی فر قزوین - خیابان ولیعصر - بلوار شهید بهشتی
3329485
215
محسن حسین بارکه سلخوری محمود آباد نمونه خ شیرودی،جنب کوچه دستغیب
9191887657
216
محسن محسن عابدین پور راه آهن،کوچه شهید حمید خانی
217
محمد محمد ربانی خ راه آهن، جنب کوچه شهید رحیمی
218
محمدآقا گروسی محمد آقا گروسی خیابان باهنر مقابل طرح آبیاری
2554691
219
مدرن علی حق گوی روستای ناصر آباد، شهرک امیدیه،خ 16 متری
2533819
220
مرتضی مرتضی گلچین قزوین بلوارمدرس بالاتر از سه راه عدل جنب نمایندگی سایپا
221
مسعود علی اصغر اصغرزاده کنگاچر بلواراسدآبادی،خ شیشه چی، خ اصلی جنب کوچه صنوبر
222
مسعود سیدرضا قافله باشی قزوین خ شهدا روبروی بانک صادرات
2571310
223
مهدآرا مهدی حسن پور مینودر، فلکه دهخدا،بازارچه صدف
224
مهدی مهدی شیرمحمدی ضرابی فرد قزوین خ شهدا کوچه محمدیه پلاک 592-اصلی
2565448
225
مهدی مهران احمدی قزوین - خیابان بوعلی غربی
2234677
226
مهران ایرج چتر عنبرین درگاهی قزوین خ کارگر نرسیده به تقاطع نواب
3341602
227
میرداماد اصغر نظری قاروخانی مینودر؛بازارچه کابل البرز، جنب کبابی ستاره شب
3778093
228
میلاد قاسم قبادی قزوین - خیابان منتظری جدید - مقابل بانک تجارت
2561955
229
مینیاتور رضا احمدی فر خ منتظری جدید، نبش کوچه شهید عظیمی
230
ناصر محمدی ناصر محمدی اقبالیه ،خ امام رضا
3341633
231
نمونه غلام نجفی چرمینی روستای محمود آباد نمونه ،خ شیرودی، نبش کوچه ماست بندی (شهید فلاحی)
2822267379
232
نیک پسند قدیر نیک پسند اول عارف - پیرایش نیک پسند
3345254
233
هادی عقیل هدایت زاده محمودآبادنمونه خ24متری جنب بوستان هفتم
234
هرکات داود حیدری قزوین خ پادگان جنب کوچه مرداد پلاک 3191-اصلی 24/3/6/667-فرعی
3334251
235
هزاره سوم سیدرسول محمدی قزوین خ تهران قدیم روبروی بربری پزی
236
یاسین مصطفی محمدخانلو قزوین ،مینودر،مالکانه خ بدر شرقی نبش بدر یکم
237
یلدا احمدخسروی خ مجاهدآبشار نبش کوچه آبشار
9191822935
238
یوسفی غلامحسین یوسفی خیابان باغ د بیر روبروی ستاره کیش
2567149