چلو کبابی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
22 بهمن - درجه 3 فرود کوگیر چگینی - فرود کوگیر چگینی مسیرقزوین- رشت کیلومتر70
2793378- 0282
2
555 - درجه 1 محمد رضا علیخانی - محمدرضا علیخانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر43
3
آذربایجان - درجه 3 علی طاهرخانی - علی طاهرخانی مسیرقزوین- همدان سه راه زنجان
0282- 5234647
4
اسب سفید - درجه 1 محمد علیخانی - محمد علیخانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر43
2743482- 0282
5
اسلامی - درجه 3 سیروس غیاثوند - سیروس غیاثوند مسیرقزوین- رشت کیلومتر60
6
امیرکبیر - درجه 2 حسین طاهرخانی - عیسی طاهر خانی مسیرقزوین- همدان سه راه زنجان
7
ایران ترانزیت - درجه 1 اصغر نظری تمام - حسین نظری تمام مسیرقزوین-همدان زنجان (قریه ضیاءآباد)
8
ایران زمین - درجه 1 علی رحمانی - علی رحمانی مسیرقزوین- همدان سه راه زنجان
5370326- 0282 5270328- 0282
9
ایرانشهر - درجه 2 عباس رحمانی - محمود طاهرخانی مسیرقزوین- همدان کیلومتر31
10
باراجین - درجه 3 علی کیماسی - یوسفعلی کیماسی مسیرقزوین- رودبارشهرستان کیلومتر 6
11
بانچال - درجه 3 علیرضا طاهر خانی - علیرضا طاهر خانی مسیرقزوین- همدان کمربندی تاکستان
5234647- 0282
12
برادران - درجه 3 محمد بهرامی - محمد بهرامی مسیرقزوین-بوئین زهرا قریه سگزآباد
4363339- 0282
13
برادران حقیقت - درجه 2 باران چگینی - شعبان موسی خانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر25
14
برگ سبز - درجه 2 رسول محمد خانلو - مجید محمد خانلو مسیرقزوین- همدان کیلومتر56
02825753081
15
بهشت گیلان - درجه 2 حمید حسینپور - جمشید حسینپور مسیرقزوین- رشت کیلومتر16
2493454- 0282
16
بیشه - درجه 2 سید تقی موسوی - سید تقی موسوی قزوین –رودبار الموت کیلومتر 19
17
پل اروان - درجه 3 علی آشوری - علی آشوری مسیرقزوین- همدان کیلومتر104
5428997- 0282- 5423024- 0282
18
تبریز - درجه 2 امیر رحمانی - امیر رحمانی مسیرقزوین- همدان کیلومتر32
5228340- 0282
19
تخت طاووس - درجه 2 صمد خمسهء - صمد خمسهء مسیرقزوین- رشت کیلومتر28
7232234- 0282
20
تختی - درجه 2 اسماعیل کشاورز - عزیز ا… رحمانی مسیرقزوین- همدان کیلومتر62(سه راه رحیم آ باد)
21
تک - درجه 3 اصغر کشاورز - محمد اینانلو مسیرقزوین-بوئین زهرا قریه نوده
02824483523
22
تک ستاره - درجه 2 محمد افتخاری - محمد افتخاری مسیرقزوین- همدان کیلومتر113
23
جلوکبابی توکل علی اصغر شیخی بازار بزازها
2223764
24
چلچله - درجه 1 همت کشاورز - همت کشاورز مسیرقزوین- رشت کیلومتر50
25
چلوکبابی علیرضا خلیلی جاده بهرام آباد روستای زرشک
26
چلوکبابی البرز محمود کریمی خیابان امام خمینی روبروی بازار صفا طبقه فوقانی
2220070
27
چلوکبابی پونه پرویز آذربایجانی فلکه حسن پور ابتدای فلسطین غربی
3330162
28
چلوکبابی حدادی بهزاد معلم کلایه خیابان اصلی جنب کوچه معلم 5
02823623216
29
چمن - درجه 2 حسن قنبری - نادرعلی قنبری مسیرقزوین- رشت کیلومتر34
2762284- 0282
30
چهار باغ - درجه 3 حسین ملاحسینی - حسین ملاحسینی مسیرقزوین- رشت کیلومتر22
2282233- 0282
31
حسین آباد - درجه 3 محمدعلی خداددادبیگی - عزت الله خداداد بیگی مسیرقزوین- همدان کیلومتر72
32
حصار نو - درجه 2 مجید بهتویی - مهدی بهتویی مسیرقزوین- تهران حصارخروان
33
حیدر بابا - درجه 2 امیر رجبعلی - حیدر رجبعلی مسیرقزوین- رشت کیلومتر20
02822282511- 02822282287
34
دربند - درجه 2 منتعلی کشاورز - منتعلی کشاورز مسیرقزوین- رشت کیلومتر49
35
زمانی - درجه 2 محمد زمانی - محمود زمانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر38
36
ساحل - درجه 3 عباس محمدی - عباس محمدی مسیرقزوین- همدان کیلومتر67
6- 5794405- 0282
37
سرچشمه - درجه 3 محمد گروسی - محمد گروسی مسیرقزوین- رشت کیلومتر14
2243295
38
سلامت - درجه 2 رحمان  علی خانی - فرشته موسی خانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر23
02822282556- 02822282458
39
سید - درجه 3 سید قاسم میر مظلومی - سید قاسم میر مظلومی قزوین –رودبار الموت کیلومتر 5
24223550- 2423549
40
شاد - درجه 3 ابوالفضل گودرزوند چگینی - ابوالفضل گودرزوند چگینی مسیرقزوین- رشت کیلومتر60
41
شاندیز رامند تات - درجه 3 جواد ملکی - رمضانعلی انصاری مسیرقزوین-بوئین زهرا سه راه دانسفهان
4534070- 0282
42
شقایق - درجه 1 سلیمان شقاقی - حسن شقاقی مسیرقزوین- رشت کیلومتر28
7232221- 0282
43
صداقت - درجه 3 احمدعلی علیخانی - احمدعلی علیخانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر62
44
صدف - درجه 1 یوسف عباسی - حمید عباسی مسیرقزوین- رشت کیلومتر45
0282- 2743316
45
طالقانی - درجه 2 علی صفویه - عنایت الله صفویه مسیرقزوین-رشت کیلومتر28
7232215- 0282
46
عباس آباد - درجه 3 عباس افتخاری - صفر افتخاری مسیرقزوین- همدان کیلومتر108
47
عدالت - درجه 2 مصطفی افتخاری - علی افتخاری مسیرقزوین- همدان کیلومتر114
02824972245
48
عرفان - درجه 3 مهدی فصیحی رامندی - اعظم درزی رامندی مسیر قزوین –بوئین زهرا – جنب روستای خوزنین
49
قشلاق - درجه 3 میثم خدابنده - قهرمان خدابنده مسیرقزوین- تهران کیلومتر 45
2822071- 0282
50
قصر لاله - درجه 2 علی صفویه - محمدرضا موسی خانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر21
2283283- 0282
51
قصرایران - درجه 3 حشمت زال بیگی - غلامحسین عزیز محمدی
52
قصریخ - درجه 1 فرهمند کشاورز - فرهمند کشاورز مسیرقزوین- رشت کیلومتر40
53
کوهسار - درجه 2 مظفر هاشملو - مظفر هاشملو مسیرقزوین- همدان کیلومتر119
54
گل چشمه - درجه 3 حیدرعلی افتخاری - حیدرعلی افتخاری مسیرقزوین- همدان کیلومتر119
02824972254- 4972262- 0282
55
گل گندم - درجه 2 فضل ا… کوگیرچگینی - فضل ا… کوگیرچگینی مسیرقزوین- رشت کیلومتر69
56
گل یاس - درجه 2 اصلان کشاورز - اصلان کشاورز مسیرقزوین- رشت کیلومتر50
57
گل یخ - درجه 2 محمد رضاعباسی - فیض ا… عباسی مسیرقزوین- رشت کیلومتر40
58
گیلان - درجه 3 حمید غیاثوند - شریف غیاثوند مسیرقزوین- رشت کیلومتر60
59
لاله صحرا - درجه 1 محمد سلطانی - حسن طباخ شعبانی بزرگراه قزوین- تهران کیلومتر 43
2872885- 0282
60
لیا - درجه 1 واهن بارسخیان - علی خبازان مسیر قزوین – بوئین زهرا  شهر صنعتی لیا
02823328893 - 02824453580
61
مروارید - درجه 1 کریم ذوالقدریها - کریم ذوالقدریها مسیرقزوین- همدان کیلومتر4
5413141- 0282 5424949- 0282
62
ملا علی - درجه 2 محمدحسین نوریانی - محمدحسین نوریانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر68
63
ملت - درجه 3 رمضان نوریانی - کریم محمدخانی غیاثوند مسیرقزوین- رشت کیلومتر62
64
میلاد - درجه 2 حبیب علیخانی - مجید علیخانی مسیرقزوین- رشت کیلومتر43
65
نارنج و ترنج - درجه 2 علی مکارمی شریفی - سکینه محمد قلی ها مسیرقزوین- رشت کیلومتر12
0282- 2482343
66
نگین کوهستان - درجه 2 اسماعیل علمشاهی - اسماعیل علمشاهی مسیر قزوین – بوئین زهرا کیلومتر 10 جاده آوج به همدان
67
نوبهار - درجه 2 محرم صفویه - قندعلی صفویه مسیرقزوین- رشت کیلومتر28
7232238- 0282