رستوران

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
22 بهمن رمضان رحیم برزگر خیابان اسد آبادی مقابل گاراژ
2557834
2
اقبالی حسین اقبالی زاده خیابان آیت الله طالقانی مقابل دبیرستان رفیع
2224990
3
اکبر جوجه - درجه نمونه خانم عزت رفتاری - خانم عزت رفتاری مسیرقزوین- رشت کیلومتر22
2282399- 0282
4
اوان حمیدرضا باروتیها کیلومتر 10 جاده الموت روستای شینقر
2583393
5
بیشه تقی موسوی نجفی جاده الموت
6
رستورا ن وحدت نمونه محمود آرازخانی نظام آباد - نرسیده به پلیس راه - رستوران وحدت نمونه
2482338
7
رستوران باران سید عباس میرکمالی کیلومتر 15 جاده الموت
3356970
8
رستوران سنتی عتیق علی خلیلی چهارراه پادگان
3334792
9
رستوران سور صدیقه بهشتی خیابان تهران قدیم
2554284
10
رستوران گل شب قاسم عظیمی راد بلوار آیت اله خامنه ای روبروی بانک سپه
2553834
11
رستوران هانی رحیم نیکوئیها خیابان فلسطین شرقی نبش خیابان وحدت
3360056
12
سر آشپز محمود زارعان بلوار آیت ا . . . خامنه ای جنب تالارپذیرائی سبز
2559424
13
سلامت - درجه 2 حسین افژون - حسین افژون تاکستان . خرمودشت . بلوار حضرت ولیعصر
14
شاطر عباس - درجه نمونه معصومه نانکلی - معصومه نانکلی مسیرقزوین- رشت کیلومتر14
15
فارسی سعید سوهان آجینی خیابان مولوی جنوبی
2566445
16
قسطین لار - درجه 3 علی اکبر فارسی - علی اکبر فارسی قزوین – رودبار الموت کیلومتر 40
17
کاسپین فاطمه امیدی راد خیابان آیت ا..کاشانی نبش خیابان شاهد
2235481
18
گل سرخ مرتضی وثوقیان خیابان سعدی نرسیده به منبع آب
3324794
19
گلستان - درجه 1 محرم محمدی - محرم محمدی البرز – کیلومتر 7 جاده قزوین . بوئین زهرا – ابتدای روستای مشعلدار
20
محمود محمود نورمحمدی کمربندی نسیم شمال به طرف دو راهی همدان
2240047
21
وحدت - درجه نمونه سیدمحمد خضری - محمدتقی مدنی فر مسیرقزوین- رشت کیلومتر12
2482338- 0282
22
ولیعصر - درجه نمونه مهدی محمدقلی ها - علی محمدقلی ها مسیرقزوین- رشت کیلومتر12
2482232- 0282