مجتمع پذیرایی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آفتاب سمیر گستر امیر پاشا مسیر قزوین – تهران کیلومتر 13
2
افتاب درخشان صحرا - درجه نمونه سیدمجید محمد هاشمی - منوچهر پرویزیان کیلومتر 16 قزوین –زنجان  (لاین شمال)
4- 3789703
3
افتاب درخشان صحرا - درجه نمونه غلامحسین ابراهیم آبادی - منوچهر پرویزیان کیلومتر 16 قزوین -زنجان (لاین جنوبی)
2- 3789701
4
پرستو - درجه 1 رضا کلانی - محمد جوادی کیلومتر 20 اتوبان قزوین - تهران
0282- 2853195
5
شهید حسامی - درجه 89 - - - مسیر قزوین-کرج ضلع جنوبی اتوبان آبیک
-
6
فلامینگو - درجه نمونه علی ذوالقدر - علی ذوالقدر مسیرقزوین- رشت کیلومتر28
02827232179- 3342769
7
مهتاب - درجه 2 علی یل آبادی - ابوالقاسن پرویزیان کیلومتر 25 اتوبان قزوین – تهران
-
8
میثاق - درجه نمونه پرویز کریم زاده - پرویز کریم زاده قزوین – تهران ابتدای آبیک علیا
0282- 2894488
9
همسفر - عباسعلی چراغی مسیر قزوین بوئین زهرا کیلومتر 35