هتل

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
البرز - 2 ستاره سعید نوروزی - اکبر نوروزی قزوین ـ خیابان طالقانی ـ  سه راه خیام
2227367
2
ایران - 2 ستاره کریم نوروزی - حسن هوشیار قزوین ـ سبزه میدان،ابتدای خیابان پیغمبریه
2228877
3
خوشبین - 1 ستاره حسین طاهرخانی - شهرام طاهرخانی تاکستان-خیابان امام خمینی جنب جهاد کشاورزی
02825222378
4
مرمر - 3 ستاره سیدجلال هاشمی قزوین ـ چهارراه  ـ  بلوار آیت ‏اله خامنه ای
5- 2565771 5- 2555771
5
مهمانسرای تاکستان - 2 ستاره قاسم مرادی - شرکت سرمایه گذاری اوج مسیر قزوین-همدان  سه راه زنجان
0282 5- 5270082
6
نویذر - 1 ستاره احمد  افشین فر - احمد  افشین فر مسیر قزوین رودبار الموت روستای گرمارود
3794206- 0282 09353794206