مهمانپذیر

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ابریشم - درجه ممتاز وحید نصرت آقایی - سعید نوروزی قزوین ، چهارراه منتظری
5- 2578181
2
باقری - درجه 1 پرویز باقری قزوین،خیابان امام خمینی(ره)
2224603
3
بوعلی - درجه 1 محمد  مشکین آبادی - حسین  مشکین آبادی قزوین،تقاطع بوعلی- سعدی
2223329
4
حقیقت - درجه 3 داوود مشکین آبادی - محمدتقی  مشکین آبادی قزوین،خیابان امام خمینی(ره)
2221376
5
ریحانه زینب کشاورز نجفی سه راه خیام جنب پاساژ علوی
2240106
6
شهبندر - درجه 3 جواد اصفهانی قزوین،خیابان مولوی
2238464
7
طالقانی - درجه 2 علی نجفی فر - عبدالرحیم باریک بین قزوین،خیابان طالقانی
2224239 2227694 09352554798
8
عتیق - درجه 2 فرشید رحمانی قزوین، میدان 22 بهمن ابتدای خیابان امام
2232431
9
فرد - درجه 3 شمس الدین یاسینی - علیرضافتحی قزوین،خیابان امام خمینی(ره)
2228383
10
فردوس - درجه 3 ابوالفضل طاهرنژاد قزوین،خیابان امام خمینی(ره)
2223689
11
قائم - درجه 2 فتاح سامه بوئین زهرا، خیابان طالقانی
4223325- 0282
12
گلستان - درجه 3 حسین رحمانی تاکستان روبروی شهرداری
5226119- 0282
13
گلشن - درجه 2 اسحق منصوریان قزوین،خیابان امام خمینی(ره)
2222683
14
مرکزی - درجه 1 ابوالحسن علمدار  - هاشم تاج احمدی قزوین،خیابان امام خمینی(ره)
2226279
15
میرعماد - درجه ممتاز محمد نوروزی - عباس  نوروزی قزوین، خیابان اسدآبادی جنب نمایندگی سایپا
2560594 2560610
16
نوژه - درجه 2 حسن محمدی آوج، خیابان امام خمینی(ره)
4622527- 0282