ادارات

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
اداره کل آموزش و پرورش
4- 3341172
2
اداره کل ارشاد اسلامی
3332434
3
اداره کل استاندارد
661600
4
اداره کل اطلاعات
113
5
اداره کل امور آب
228077
6
اداره کل بازرسی و نظارت
6- 221004
7
اداره کل بازرگانی
2- 3345001
8
اداره کل بنیاد جانبازان
3- 3332581
9
اداره کل بنیاد شهید
2- 3344001
10
اداره کل بنیاد مسکن
3336251
11
اداره کل بهزیستی
3- 2236091
12
اداره کل بیمه خدمات درمانی
3347050
13
اداره کل پست
1- 223600
14
اداره کل تامین اجتماعی
3347921
15
اداره کل تعاون
2- 3336011
16
اداره کل تعزیرات حکومتی
3340005
17
اداره کل ثبت احوال
221621
18
اداره کل ثبت اسناد
6- 3333914
19
اداره کل دادگستری
3- 220992
20
اداره کل دارایی
223361
21
اداره کل دامپزشکی
3332923
22
اداره کل راه آهن
5- 550094
23
اداره کل راه و ترابری
4- 229851
24
اداره کل صدا وسیما
3- 670070
25
اداره کل صنایع
5- 220144
26
اداره کل غله
222950
27
اداره کل فنی و حرفه ای
3336824
28
اداره کل کار و امور اجتماعی
3330177
29
اداره کل کشاورزی
5- 3335041
30
اداره کل گمرک
3022- 02836
31
اداره کل محیط زیست
222571
32
اداره کل مسکن و شهر سازی
3337225
33
اداره کل معادن و فلزات
3349880
34
اداره کل منابع طبیعی
3343088
35
اداره کل میراث فرهنگی
3340077
36
اداره کل نهضت سواد آموزی
9- 3330058
37
اداره کل هلال احمر
227947
38
اداره کل هوا شناسی
558151
39
امام جمعه قزوین
229370
40
جهاد سازندگی شهرستان
5- 3335041
41
حوزه علمیه قزوین
229007
42
خبرگزاری جمهوری اسلامی
557736
43
دفتر استاندار
3330166
44
سازمان اتوبوسرانی
3343718
45
سازمان انتقال خون
3339360
46
سازمان برنامه و بودجه
2- 2235580
47
سازمان تبلیغات اسلامی
225068
48
سازمان تعاون شهر و روستا
3337060
49
سازمان جهاد سازندگی
222939
50
سازمان حج و زیارت
8- 3338207
51
سازمان حمل و نقل
3333004
52
سازمان خبرگزاری
5- 3337914
53
سازمان قضایی نیروهای مسلح
3334332
54
سپاه پاسداران
9- 339421
55
شرکت آب و فاضلاب
2- 3339101
56
شرکت برق
72- 239268
57
شرکت توزیع برق
2239000
58
شرکت شهرکهای صنعتی
3341711
59
شرکت گاز
3337475
60
شرکت مخابرات
555555
61
شرکت نفت
552244
62
شرکت هواپیمایی
8- 552077
63
شهرداری قزوین
5- 227001
64
فرمانداری قزوین
3334827
65
کانون پرورش فکری کودکان
3344010
66
لشگر ۱۶ زرهی
3- 3333650