دفترخانه ازدواج و طلاق

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
دفترخانه شماره ۱ محسن کریمی قزوین – خیابان خیام روبروی مسجد مهدیه
۲۲۲۲۶۸۸
2
دفترخانه شماره ۱۰۲ علی معبودی شهرصنعتی البرز منطقه ۷ مجتمع ارغوان بلوک ۵ پلاک ۳
۰۲۸۲۲۲۲۹۱۰۸
3
دفترخانه شماره ۱۰۶ حسن تقی پور الوند خیابان امام بالاتر از چهار راه مطهری کوچه ۱۱ پلاک ۷۲
۰۲۸۲۲۲۲۵۸۱۸
4
دفترخانه شماره ۱۰۸ محمد طاهر غفاری قزوین – خیابان امام جنب داروخانه دکتر یحیائی پلاک ۲۴
5
دفترخانه شماره ۱۰۹ اباذر رخ افروز شهرمحمدیه بلوار مطهری
۰۲۸۲۲۵۶۸۸۸
6
دفترخانه شماره ۱۱ سید علی خضری قزوین – خیابان چهار راه منتظری جنب مسجد لعل
۲۵۶۲۹۱۱
7
دفترخانه شماره ۱۱۰ رضا جعفرخانی محمودآباد نمونه خیابان امام خمینی
۰۲۸۲۲۲۶۴۱۱۹
8
دفترخانه شماره ۱۱۱ اصحاب افشارونگینی اقبالیه – خیابان امام حسین تقاطع ۷ تیر پلاک ۵
۳۶۶۴۱۲۳
9
دفترخانه شماره ۱۱۲ حسن مرادی الوند – خیابان امام خمینی نرسیده به کوچه ۱۴ پلاک ۵۰۶
۰۲۸۲۲۲۲۲۳۴۴
10
دفترخانه شماره ۱۱۴ رضا کاظملو اقبالیه – خیابان امام رضا پلاک ۲۸۳
11
دفترخانه شماره ۱۱۵ مظفرالدین منهجی قزوین – خیابان راه آهن
۲۵۵۰۰۳۷
12
دفترخانه شماره ۱۱۶ منصور عباسی نیکو قزوین – خیابان توحید کوچه شهید خلیلی پلاک ۴۹
۳۳۴۶۴۸۱
13
دفترخانه شماره ۱۲۰ وهاب مهدوی البرز سه راه مدرسه خیابان ۴۰۷ پلاک ۹۸
۰۲۸۲۲۲۲۹۲۵۷
14
دفترخانه شماره ۱۴ سید نورالدین شجاعی علی آبادی قزوین – خیابان حیدری بن بست طاهری پلاک ۴۸
۳۳۵۲۰۹۷
15
دفترخانه شماره ۲ حشمت اله مظفری قزوین – خیابان شهید بابائی نبش کوچه ۸ پلاک ۲
۳۳۴۵۲۹۶
16
دفترخانه شماره ۲۱ علی درگاهی عبدل آباد قزوین
۳۳۳۶۹۵۵
17
دفترخانه شماره ۲۶ حسن کرمی قزوین – خیابان شهرک کوثر خیابان میعاد کوچه ۵ پلاک ۱۳
۳۷۸۳۳۶۳
18
دفترخانه شماره ۲۸ سید کاظم حسینی قزوین – خیابان کارگر
۳۳۳۲۹۱۳
19
دفترخانه شماره ۳ مهدی مظفری قزوین – خیابان سعدی چهارراه نظام وفا پاساژ بوعلی
۳۳۳۳۸۷۱۲
20
دفترخانه شماره ۳۰ جعفر علی نژاد قزوین – خیابان غیاث آباد ۲۰ متری سونا پلاک ۳۴
۳۶۶۳۸۹۱
21
دفترخانه شماره ۳۶ احمد محمودی فر قزوین – خیابان غیاث آباد
۳۶۶۲۵۹۸
22
دفترخانه شماره ۳۷ سید محمد علی موسوی قزوین – خیابان راه آهن پشت کارخانه کشمش جنب مسجد حسینی
23
دفترخانه شماره ۴ محمد شریعتمدار تهرانی قزوین – میدان آزادی اول خیابان امام پاساژ مرکزی
۲۲۲۹۷۰۶
24
دفترخانه شماره ۴۵ محمد افتخاری الوند
۰۲۸۲۲۲۲۴۹۱۰
25
دفترخانه شماره ۵ عبدالرشید ناصحی قزوین – خیابان کوروش جنب داروخانه دکتر خزائلی
۲۵۵۶۴۴۵
26
دفترخانه شماره ۵۵ عباس عسگری شهرمحمدیه اول بلوار امام خمینی
۰۲۸۲۲۵۶۲۰۶۶
27
دفترخانه شماره ۵۹ عزت اله یعقوبی قزوین – خیابان راه آهن کوچه کامیاب پلاک ۲۸
۲۵۵۳۶۲۹
28
دفترخانه شماره ۷۱ مرتضی زمانی قزوین – شهرک کوثر خیابان انقلاب اسلامی خیابان سلمان پلاک ۳۳
29
دفترخانه شماره ۸۴ رجبعلی اجلالی قزوین – خیابان سعدی داخل پاساژ ولیعصر
۳۳۳۶۹۶۸
30
دفترخانه شماره ۸۷ سید ذبیح اله موسوی قزوین – خیابان سعدی جنب گرمابه داخل کوچه پلاک ۱۸۹
31
دفترخانه شماره ۸۸ حسن نجفی قزوین – کوی دادگستری کوچه میرزائی پلاک ۷۰
۲۲۲۶۲۴۸
32
دفترخانه شماره ۹۰ سید مهدی خضری قزوین – خیابان مولوی اول دیمج
۲۲۲۸۰۲۱
33
دفترخانه شماره ۹۱ علی اله بیگدلی قزوین – خیابان فلسطین غربی روبروی دفتر پست
۳۳۴۷۴۰۳
34
دفترخانه شماره ۹۴ داود زمانی قزوین – خیابان سعدی بالاتر از نظام وفا پلاک ۱۵
۳۳۵۴۴۷۲
35
دفترخانه شماره ۹۵ علی فلاح باقری قزوین – خیابان مجاهد کوچه شماره ۵۴ پلاک ۱۵