حسینیه ها

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
شهر البرز - بخش محمدیه - خیابان / روستا حصار خروان
2
شهر البرز - بخش محمدیه - خیابان / روستا ورس
3
شهر قزوین - بخش کوهین  - خیابان / روستا طزرکش
4
 ابوالفضل (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد
5
 ابوالفضل العباس(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا
6
 امام خميني (ره) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا شهر تاكستان
7
 امام رضا (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهرداري
8
 امام زمان (عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ جمال الدين اسد آبادي
9
 اميرالمومنين (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا مشعلدار
10
 پنج تن آل عبا شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ - فلسطين - چهارراه پادگان
11
 چهارده معصوم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا مر گسين
12
 حضرت رقيه شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهيد رجايي
13
 سياهپوش شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهدا پشت بازارچه 
14
 سيد الشهداء (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهيد انصاري چنب بانك ملي
15
 شهدا شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا ميدان تره بار
16
 علي اكبر (ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا خ-- شهسواري
17
 فاطمه الزهرا (س) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد
18
 قائم آل محمد شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا طزرك
19
 قمر بني هاشم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
20
 قمر بني هاشم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا قميك
21
 قمر بني هاشم (ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا طيوقچي 
22
 قمر بني هاشم (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا شهر اقباليه خ.پاسداران
23
 قمر بني هاشم(ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
24
 مسلم ابن عقيل شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا سعيد آباد
25
 مسلم ابن عقيل شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهيد مطهري
26
ابا عبدالله الحسين (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
27
اباعبدالله شهر قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا اقبالیه
28
ابالفضل العباس شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا رشتقون
29
ابوالفضل  شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا خ حکیم زاده 
30
ابوالفضل (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خرم آباد
31
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا خرم آباد
32
ابوالفضل العباس شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ ایران گاز
33
المهدي شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد خ چهارده متری دوم
34
ام البنين (س) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ- شهيد انصاري ، معاودين عراقي
35
امام حسین (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا شيرازك
36
امام حسين (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
37
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ توحيد
38
امام سجاد (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا ميدان جانبازان
39
امام علي(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك مينودر
40
امام حسن (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شریف آباد
41
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ارداق-خ شهيد قاضي
42
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا دهستان شهرستانک
43
امام سجاد (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا محمود آباد نمونه
44
اميني شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي
45
انصار الحسين شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا خ جلیل آباد
46
بی بی شهربانو شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ تهران قدیم
47
بيت الحسن  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ راه آهن اول پل
48
جانبازان شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا خرمدشت
49
جانبازان شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ معلم
50
جوانان منتظران مهدي شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهرك مدرس
51
چهارده معصوم شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا فلكه سوم كوثر كوي پنجم
52
چهارده معصوم (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا آبیک
53
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا خ ش مطهری
54
حاج سيد جوادي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا كوچه برق
55
حسینیه   شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا رامشان
56
حسینیه آقابابا شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا آقا بابا
57
حسینیه روضه الشهداء شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا خاکعلی
58
حسینیه() شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا طزرکش
59
حسينيه رضوي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ بو علي كوچه صفري
60
حسينيه علي ابن موسي الرضا شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا شهر تاكستان
61
حسينيه علي اصغر (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
62
حسينيه هشتروديها شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا شهر تاكستان
63
حضرت ابوالفضل (ع)        شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا آبیک   
64
حضرت ابولفضل(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خور هشت
65
حضرت رقيه(س) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ فلسطين تقاطع مجاهد
66
حضرت علي اكبر (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهر شال
67
حضرت ابوالفضل        شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا پير يوسفيان
68
حضرت ابوالفضل  شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ارداق خ سی متری 
69
حضرت رقیه          شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا پير يوسفيان
70
حضرت علي اصغر (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا محمودآباد نمونه
71
حضرت قاسم(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
72
حمزه سید الشهداء شهر البرز -خیابان / روستا الوند کوی نبوت تقاطع خ توحید وشهید خطمی
73
دارالعباس شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شریف آباد
74
زرآبادی شهر قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا شهرک پونک
75
زینبیه  شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شریف آباد
76
زينبيه شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا آرسنج پایین
77
سید الشهداء شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا خونان
78
سیدالشهداء شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا آبیک
79
سیدالشهداء شهر قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا اقبالیه
80
سيد الشهدا(ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا آقچه مزار
81
سيد الشهداء شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا محمود آباد نمونه
82
سيدالشهدا شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا دولت آباد
83
سيدالشهدا(ع)(زنجانيها) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
84
سيدالشهداء شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا فارسجين
85
شهداء  شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا شهر رامند خ گلستان 3
86
شهداي شهبازي شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا خ شهيد قدوسي
87
شهداي كربلا (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند 
88
شهید ابراهیم رحمانی شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ارداق خ شهید رحمانی 
89
شهید دائی دائی شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ فردوسی
90
صاحب الزمان  شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا يانس آباد 
91
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا ناصري
92
صاحب الزمان (عج) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا مشعلدار
93
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا محمود آباد نمونه
94
طاووسی شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا آبیک
95
علی بابا شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا حصار خروان
96
علي اصغر (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا آق بابا
97
علي ابن موسي الرضا (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شال 
98
علي ابن موسي الرضا (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا قدیم آباد
99
علي ابن موسي الرضا (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند خ برجي
100
فاطمه الزهرا(س) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا آشتجین
101
قائم آل محمد شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ هويزه
102
قمر بنی هاشم (ع) شهر بوئین زهرا - بخش شال - خیابان / روستا طزرک
103
قمر بني هاشم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ مدرس
104
قمر بني هاشم (اردبيليها) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا شهر اقباليه
105
قمر بني هاشم (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا نوروزيان كوچه 32
106
محمدحنفیه  شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا دیال آباد
107
منتظران مهدی (عج) شهر بوئین زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهرک مدرس
108
موسي ابن جعفر(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا
109
موسي ابن جعفر (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ارداق
110
مهدیه نرگس خاتون شهر قزوین - بخش کوهین  - خیابان / روستا آرشت
111
مهديه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا كوثر-خ.كميل
112
ورزشکاران  شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا آبیک   
113
همدانی های مقیم آبیک شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا آبیک