بوستان ها

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
بوستان ارکیده - امکانات: بازیگاه کودک ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی منطقه سه ، محله مینودر ، بلوار دهخدا
2
بوستان الغدیر - امکانات: بازیگاه کودک ، شهربازی ، وسایل ورزشی-بدنسازی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، مسجد منطقه دو ، انتهای خیابان شهید بابایی
3
بوستان ایثار - امکانات: بازیگاه کودک ، وسایل ورزشی- بدنسازی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی منطقه سه ، چهارصد دستگاه
4
بوستان بانوان - امکانات: بازیگاه کودک ، وسایل ورزشی-بدنسازی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، زمین های ورزشی منطقه دو ، حدفاصل میادین شهید بابایی و سرداران
5
بوستان پامچال - امکانات: بازیگاه کودک ، آلاچیق ، مبلمان پارکی ، سرویس بهداشتی منطقه سه ، محله مینودر ، انتهای بلوار صیاد شیرازی
6
بوستان دانش آموز - امکانات: بازیگاه کودک ، وسایل ورزشی-بدنسازی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، سرویس بهداشتی منطقه دو ، انتهای خیابان شهید بابایی، بلوار دانش آموز (جنوب کانال)
7
بوستان دهخدا - امکانات: بازیگاه کودک ، وسایل ورزشی-بدنسازی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، نمازخانه منطقه دو ، بلوار شهید بهشتی (حدفاصل میادین قدس و ارتش)
8
بوستان رز - امکانات: بازیگاه کودک ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی منطقه یک ، انتهای خیابان راه آهن
9
بوستان شهید بهشتی - امکانات: سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، نمازخانه منطقه دو ، میدان ولیعصر(عج) ، ابتدای بلوار شهید بهشتی
10
بوستان شهید مطهری - امکانات: بازیگاه کودک ، وسایل ورزشی-بدنسازی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، نمازخانه منطقه یک ، بلوار جمهوری اسلامی (کمربندی جنوبی)، مقابل مصلای قزوین
11
بوستان لاله - امکانات: بازیگاه کودک ، وسایل ورزشی- بدنسازی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، نمازخانه ، منطقه سه ، میدان جانبازان ، ابتدای بلوار شهید مطهری (غربی)( فاز 2 جانبازان)
12
بوستان مسافر - امکانات: بازیگاه کودک ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، نمازخانه ، آلاچیق منطقه یک ، بلوار میرزا کوچک خان ، ابتدای جاده ورودی رشت ، (جنوب شهرک دانش)
13
بوستان مشاهیر(باغ لاله) - امکانات: فضای گلکاری فصلی، آلاچیق ، مبلمان پارکی منطقه دو ، خیابان شهرداری
14
بوستان معلم - امکانات: بازیگاه کودک ، وسایل ورزشی-بدنسازی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، نمازخانه منطقه دو ، انتهای خیابان شهید بابایی، بلوار معلم (جنوب کانال)
15
بوستان ملت - امکانات: بازیگاه کودک ، شهربازی وسایل ورزشی-بدنسازی ، سرویس بهداشتی ، آبخوری ، مبلمان پارکی ، نمازخانه منطقه دو ، ابتدای بلوار مدرس (حدفاصل خیابان حکم آباد و بلوار مدرس )