سینماها

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
ارشاد محمد رضا بصیری قزوین خ طالقانی سینما ارشاد
۲۲۲۳۰۴۶
2
بهمن اسکندر نادری پور قزوین ، بلوار آیت الله مدرس ، روبروی پارک ملت
2245112
3
ملت رضا کریمی قزوین میدان امام خمینی (سبزه میدان ) سینما ملت
۲۲۲۳۱۵۳